Rekrutacja

Szkoła Biznesu
Politechniki Warszawskiej
www.biznes.edu.pl

Klaudia Odrzywolska
tel. 22 234 70 89
klaudia.odrzywolska@biznes.edu.pl