Współtwórcy
programu

Prowadzący program Akademii to osobiście wybrani przez Jacka Santorskiego profesjonaliści, łączący doświadczenie i wiedzę biznesową z wysoką kulturą pracy nad charakterami, emocjami, relacjami i komunikacją.

Dyrektor
programowy

Jacek Santorski, aktualnie psycholog społeczny i biznesu, przez ponad 20 lat zajmował się psychoterapią (współtwórca Laboratorium Psychoedukacji), po czym został osobistym doradcą polskich przedsiębiorców i zarządów działających w Polsce firm. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, prof. hon. Szkoły Biznesu PW, gdzie prowadzi autorskie studium podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa. Partner i wykładowca „Strefy Ząrzadzania” Uniwersytetu SWPS. Współwłaściciel i CEO Grupy Firm Doradczych Values. Autor książek i popularyzator psychologii w mediach, uznany autorytet. Od niedawna członek rady nadzorczej firmy NetGuru. Od lat interesuje się medytacją, sztukami walki, przywództwem i zarządzaniem stresem sił specjalnych. Mieszka w Warszawie z żoną Małgorzatą i trzema synami, z którymi aktywnie współpracuje.

Zespół
trenerów

 • Doktor filozofii, etyk, mentor, konsultant, coach, jednocześnie top manager, wieloletni dyrektor HR w międzynarodowych  i polskich korporacjach. Posiada wszechstronne doświadczenie i liczne certyfikaty we wschodnich sztukach walki. Doświadczony w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii firm oraz projektów restrukturyzacyjnych. Prowadzi szkolenia dotyczące zasad oceniania, motywowania, rekrutowania pracowników, umiejętności managerskich, a także (w ramach współpracy z Instytutem Psychoimmunologii) z inteligencji emocjonalnej i odporności na stres. Interesuje się probklematyką etyki w biznesie i tworzy autorskie programy szkoleniowe z tego zakresu. Był prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, nadal realizuje szkoleniowe projekty społeczne w skali międzynarodowej i projekty biznesowe we współpracy z Values.

  W oparciu o doświadczenie nowoczesnej psychoterapii jungowskiej prowadzi grupy laboratoryjne APP i jest uznanym wykładowcą.

 • Socjolog, bezpośrednio po studiach zainteresował się treningiem biznesowym i psychoterapią. Pracował w międzynarodowym koncernie mediowym i prowadził własną firmę produkcyjną. Właściciel Aware, butiku rozwojowego dla otwartych na wiedzę organizacji.

  Posiada certyfikat w metodzie radzenia sobie ze stresem MBB Personal S. Blocka [Mind-Body Bridging] oraz jest certyfikowanym konsultantem narzędzia 360° Leadership Versatility Index.

  Asolwent Szkoły Trenerów i Terapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Szkoły Trenerów Grupowych Metrum

  Jako trener i konsultant biznesowy blisko współpracuje z firmami 4Results i Values i jest trenerem/wykładowcą APP.

  Życie rodzinne łączy z pasją podróży motocyklowych na południu Europy.

 • Psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach. Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Jest współzarządzającym firmy doradczej Heidtman&Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, certyfikowanym wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE), prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na SWPS.

  Od kilku lat zainteresowana psychoterapią systemową, włączyła się do zespołu trenerów Akademii Psychologii Przywództwa.

 • Doświadczony trener biznesu, mentor, coach i facylitator i konsultant w zakresie zarządzania Był członkiem zarządów czołowych firm konsultingowych (Andersen Business Consulting, Deloitte). Zarządzał też polskimi i międzynarodowymi firmami świadczącymi usługi profesjonalne i technologiczne (S&T, Fujitsu). Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych, usługowych i inwestycyjnych. Maciej Wiśniewski specjalizuje się w zakresie przywództwa, zarządzania, skutecznej komunikacji, organizacji i rozwoju biznesu. Absolwent Uniwersytetu w Chicago, IESE Business School w Barcelonie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Behawioralnej.

 • Jarmoc – od ponad 20 lat trener biznesowy, doświadczona w polskich i zagranicznych firmach szkoleniowych, współpracując w projektach in company z firmą Values. Kwalifikacje trenerskie otrzymała po ukończeniu Akademii Train the Trainer DOOR International. Odbyła w ośrodkach zagranicznych liczne kursy i licencje w ośrodkach coachingowych i szkoleniowych. Ukończyła kurs psychoterapii w ośrodku Intra, pracowała jako manager w branży hotelarskiej i turystyki w Polsce i za granicą. Ma szerokie zainteresowania, jest równocześnie magistrem historii oraz wielokrotnie podróżowała po krajach Azji i Afryki.

 • Od lat 80. Interesuje się zarówno psychoterapią, jak i treningiem biznesowym. Psycholog, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki wieloletniemu i wszechstronnemu doświadczeniu podejmuje szczególnie trudne projekty negocjacyjne i interwencyjne w pracy z zarządami i właścicielami firm. Od początku lat 90. blisko współpracuje z Jackiem Santorskim i od początku realizacji programu współtwórca, trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa. Łączy aktywność intelektualną i publicystyczną z zamiłowaniem do wspinaczki.

 • Psycholog z doświadczeniem biznesowym. Absolwent trzyletniego szkolenia trenersko – terapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji z kilkuletnim doświadczeniem w praktyce terapeutycznej oraz Podyplomowego Studium Coachingu na SWPS. Były wykładowca i trener na Podyplomowym Studium Trenerów Grupowych prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z Uniwersytetem SWPS. Od dwóch dekad autor i wykonawca projektów rozwijających kompetencje społeczne w biznesie w obszarze zarządzania ludźmi, współpracy w zespole i budowania relacji z klientami. Specjalizuje się w pracy w obszarze świadomego budowania relacji zawodowych poprzez wszechstronne komunikowanie się, wywieranie wpływu, negocjacje i asertywność. Regularnie współpracuje z firmami 4Results i Values.

  Licencje: certyfikowany użytkownik systemów diagnostycznych MPA (Master Person Analysis) i MSA (Master Sales Analysis) oraz wskaźnika MBTI (Meyrs – Briggs Type Indicator

   

 • Doktor psychologii, licencjonowana psychoterapeutka w podejściu psychodynamicznym, jednocześnie od dwóch dekad zaangażowana w szkolenia biznesowe. Współprowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny i centrum szkoleniowe psychoterapii. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji.

 • Lekarz i zarazem doświadczony praktyk biznesu, od ponad 20 lat związany z przemysłem farmaceutycznym, gdzie zdobywał doświadczenie biznesowe oraz jako menedżer i lider. Wprowadził do Polski budując od podstaw oddziały globalnych, wiodących koncernów przemysłu farmaceutycznego zdobywając unikalne doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi stadiami rozwoju biznesu od fazy „start-upu” do prowadzenia dojrzałej organizacji. Obecnie pracuje jako Executive Director Gilead Sciences na Polskę oraz Kraje Bałtyckie. Swoje umiejętności zawodowe poszerzał podczas podyplomowych studiów w zakresie zarządzania w Wielkopolskiej Szkole Biznesu i Nottingham Trent University.

  Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa oraz studiów magisterskich w zakresie psychologii biznesu i zarządzania zmianą w organizacji (Executive Master in Consulting and Coaching for Change – INSEAD, Fontainebleau, Francja).

  Certyfikowany trener Insight Discovery oraz metody „Core Quality” Daniela Ofmana.

  Trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa (od 2016) oraz Stefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. W ramach działań Grupy Firm Doradczych Values uczestniczył w szkoleniach prowadzonych dla klientów z obszaru bankowości, prawa i kultury.

 • Ekonomista, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doświadczony konsultant i trener, założyciel i wieloletni (15 lat) CEO znanej grupy firm consultingowych i szkoleniowych 4Results.

  Posiada wiele licencji trener i coacha: certyfikaty lidera zmian i kształtowania kultury organizacyjnej (ITIM), Coacha ICC, Biznes Coacha ICC, Superwizora ICC, Trenera Grupowego (WSPS/LP), Extended Disc oraz Versatile Leasership  – diagnoza LVI – które wykorzystujemy w programie APP.

  Zdecydował się pogłębiać wiedzę na temat psychologii lidera poprzez trening osobisty oraz współpracę z Values_. Odbył jako uczestnik, potem co-trainer pod superwizją program APP i dalej rozwija swoje kompetencje i samowiedzę na styku psychologii i biznesu.

 • Psycholog biznesu, licencjonowany trener z międzynarodowym doświadczeniem  w zakresie komunikacji, strategii, szkolenia trenerów, odporności na stres. Specjalizuje się w warsztatach dla zarządów. Prowadzi autorskie projekty implementacji wartości w firmach. Łączy zaangażowanie w biznesie z zainteresowaniem nowoczesnymi metodami psychoterapeutycznymi, m.in. podejście eriksonowskie i terapia prowokatywna, od ponad dekady ustawicznie podnosi kwalifikacje jako certyfikowany trener medycznej jogi systemu BKS Iyengar. Aktywnie związany z ośrodkiem ThinkTank i od początku współtwórca, trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa.

 • Socjolog, absolwent UW, mieszkając z rodziną w Kanadzie zdobywał doświadczenie biznesowe i ukończył MBA na York University w Toronto.

  W Polsce wieloletnie doświadczenie jako trener biznesowy, m.in. stała współpraca z firmami 4Results i Values. Posiada wiele międzynarodowych licencji treningu i szkoleń, m.in. coacha ICC; Oceny LVI 360® KaplandeVries, szkolenia „Myśl Szybko – Mów skutecznie®”, trenera przywództwa TMI University, perswazyjnej komunikacji Persona International, oraz programy zarządzania projektami, Brown College, Toronto oraz komunikacji współzależnej, Institute of Interdependent Communication.

  W ostatniej dekadzie zainteresował się psychoterapią i dołączył do realizacji programu Akademii Psychologii Przywództwa. Reprezentuje Values i APP w relacjach z kluczowymi partnerami zagranicznymi – Robem Kaiserem, Kevinem Murrayem i Danielem Ofmanem.

  Interesuje  się historią współczesną, gospodarką i polityką gospodarczą, a także sportem. Przejeżdża na rowerze parę tysięcy kilometrów rocznie po Polsce i okolicach.

   

   

   

   

   

 • dr Adam Aduszkiewicz

  Doktor filozofii, etyk, mentor, konsultant, coach, jednocześnie top manager, wieloletni dyrektor HR w międzynarodowych  i polskich korporacjach. Posiada wszechstronne doświadczenie i liczne certyfikaty we wschodnich sztukach walki. Doświadczony w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii firm oraz projektów restrukturyzacyjnych. Prowadzi szkolenia dotyczące zasad oceniania, motywowania, rekrutowania pracowników, umiejętności managerskich, a także (w ramach współpracy z Instytutem Psychoimmunologii) z inteligencji emocjonalnej i odporności na stres. Interesuje się probklematyką etyki w biznesie i tworzy autorskie programy szkoleniowe z tego zakresu. Był prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, nadal realizuje szkoleniowe projekty społeczne w skali międzynarodowej i projekty biznesowe we współpracy z Values.

  W oparciu o doświadczenie nowoczesnej psychoterapii jungowskiej prowadzi grupy laboratoryjne APP i jest uznanym wykładowcą.

 • Jakub Zając

  Socjolog, bezpośrednio po studiach zainteresował się treningiem biznesowym i psychoterapią. Pracował w międzynarodowym koncernie mediowym i prowadził własną firmę produkcyjną. Właściciel Aware, butiku rozwojowego dla otwartych na wiedzę organizacji.

  Posiada certyfikat w metodzie radzenia sobie ze stresem MBB Personal S. Blocka [Mind-Body Bridging] oraz jest certyfikowanym konsultantem narzędzia 360° Leadership Versatility Index.

  Asolwent Szkoły Trenerów i Terapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Szkoły Trenerów Grupowych Metrum

  Jako trener i konsultant biznesowy blisko współpracuje z firmami 4Results i Values i jest trenerem/wykładowcą APP.

  Życie rodzinne łączy z pasją podróży motocyklowych na południu Europy.

 • dr Joanna Heidtman

  Psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach. Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Jest współzarządzającym firmy doradczej Heidtman&Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, certyfikowanym wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE), prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na SWPS.

  Od kilku lat zainteresowana psychoterapią systemową, włączyła się do zespołu trenerów Akademii Psychologii Przywództwa.

 • Maciej Wiśniewski

  Doświadczony trener biznesu, mentor, coach i facylitator i konsultant w zakresie zarządzania Był członkiem zarządów czołowych firm konsultingowych (Andersen Business Consulting, Deloitte). Zarządzał też polskimi i międzynarodowymi firmami świadczącymi usługi profesjonalne i technologiczne (S&T, Fujitsu). Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych, usługowych i inwestycyjnych. Maciej Wiśniewski specjalizuje się w zakresie przywództwa, zarządzania, skutecznej komunikacji, organizacji i rozwoju biznesu. Absolwent Uniwersytetu w Chicago, IESE Business School w Barcelonie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Behawioralnej.

 • Małgorzata Jarmoc

  Jarmoc – od ponad 20 lat trener biznesowy, doświadczona w polskich i zagranicznych firmach szkoleniowych, współpracując w projektach in company z firmą Values. Kwalifikacje trenerskie otrzymała po ukończeniu Akademii Train the Trainer DOOR International. Odbyła w ośrodkach zagranicznych liczne kursy i licencje w ośrodkach coachingowych i szkoleniowych. Ukończyła kurs psychoterapii w ośrodku Intra, pracowała jako manager w branży hotelarskiej i turystyki w Polsce i za granicą. Ma szerokie zainteresowania, jest równocześnie magistrem historii oraz wielokrotnie podróżowała po krajach Azji i Afryki.

 • Marek Matkowski

  Od lat 80. Interesuje się zarówno psychoterapią, jak i treningiem biznesowym. Psycholog, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki wieloletniemu i wszechstronnemu doświadczeniu podejmuje szczególnie trudne projekty negocjacyjne i interwencyjne w pracy z zarządami i właścicielami firm. Od początku lat 90. blisko współpracuje z Jackiem Santorskim i od początku realizacji programu współtwórca, trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa. Łączy aktywność intelektualną i publicystyczną z zamiłowaniem do wspinaczki.

 • Mariusz Turek

  Psycholog z doświadczeniem biznesowym. Absolwent trzyletniego szkolenia trenersko – terapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji z kilkuletnim doświadczeniem w praktyce terapeutycznej oraz Podyplomowego Studium Coachingu na SWPS. Były wykładowca i trener na Podyplomowym Studium Trenerów Grupowych prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z Uniwersytetem SWPS. Od dwóch dekad autor i wykonawca projektów rozwijających kompetencje społeczne w biznesie w obszarze zarządzania ludźmi, współpracy w zespole i budowania relacji z klientami. Specjalizuje się w pracy w obszarze świadomego budowania relacji zawodowych poprzez wszechstronne komunikowanie się, wywieranie wpływu, negocjacje i asertywność. Regularnie współpracuje z firmami 4Results i Values.

  Licencje: certyfikowany użytkownik systemów diagnostycznych MPA (Master Person Analysis) i MSA (Master Sales Analysis) oraz wskaźnika MBTI (Meyrs – Briggs Type Indicator

   

 • dr Martyna Goryniak

  Doktor psychologii, licencjonowana psychoterapeutka w podejściu psychodynamicznym, jednocześnie od dwóch dekad zaangażowana w szkolenia biznesowe. Współprowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny i centrum szkoleniowe psychoterapii. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji.

 • Michał Kaźmierski

  Lekarz i zarazem doświadczony praktyk biznesu, od ponad 20 lat związany z przemysłem farmaceutycznym, gdzie zdobywał doświadczenie biznesowe oraz jako menedżer i lider. Wprowadził do Polski budując od podstaw oddziały globalnych, wiodących koncernów przemysłu farmaceutycznego zdobywając unikalne doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi stadiami rozwoju biznesu od fazy „start-upu” do prowadzenia dojrzałej organizacji. Obecnie pracuje jako Executive Director Gilead Sciences na Polskę oraz Kraje Bałtyckie. Swoje umiejętności zawodowe poszerzał podczas podyplomowych studiów w zakresie zarządzania w Wielkopolskiej Szkole Biznesu i Nottingham Trent University.

  Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa oraz studiów magisterskich w zakresie psychologii biznesu i zarządzania zmianą w organizacji (Executive Master in Consulting and Coaching for Change – INSEAD, Fontainebleau, Francja).

  Certyfikowany trener Insight Discovery oraz metody „Core Quality” Daniela Ofmana.

  Trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa (od 2016) oraz Stefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. W ramach działań Grupy Firm Doradczych Values uczestniczył w szkoleniach prowadzonych dla klientów z obszaru bankowości, prawa i kultury.

 • Sławomir Błaszczak

  Ekonomista, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doświadczony konsultant i trener, założyciel i wieloletni (15 lat) CEO znanej grupy firm consultingowych i szkoleniowych 4Results.

  Posiada wiele licencji trener i coacha: certyfikaty lidera zmian i kształtowania kultury organizacyjnej (ITIM), Coacha ICC, Biznes Coacha ICC, Superwizora ICC, Trenera Grupowego (WSPS/LP), Extended Disc oraz Versatile Leasership  – diagnoza LVI – które wykorzystujemy w programie APP.

  Zdecydował się pogłębiać wiedzę na temat psychologii lidera poprzez trening osobisty oraz współpracę z Values_. Odbył jako uczestnik, potem co-trainer pod superwizją program APP i dalej rozwija swoje kompetencje i samowiedzę na styku psychologii i biznesu.

 • Tomasz Jamroziak

  Psycholog biznesu, licencjonowany trener z międzynarodowym doświadczeniem  w zakresie komunikacji, strategii, szkolenia trenerów, odporności na stres. Specjalizuje się w warsztatach dla zarządów. Prowadzi autorskie projekty implementacji wartości w firmach. Łączy zaangażowanie w biznesie z zainteresowaniem nowoczesnymi metodami psychoterapeutycznymi, m.in. podejście eriksonowskie i terapia prowokatywna, od ponad dekady ustawicznie podnosi kwalifikacje jako certyfikowany trener medycznej jogi systemu BKS Iyengar. Aktywnie związany z ośrodkiem ThinkTank i od początku współtwórca, trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa.

 • Witold Gotowski

  Socjolog, absolwent UW, mieszkając z rodziną w Kanadzie zdobywał doświadczenie biznesowe i ukończył MBA na York University w Toronto.

  W Polsce wieloletnie doświadczenie jako trener biznesowy, m.in. stała współpraca z firmami 4Results i Values. Posiada wiele międzynarodowych licencji treningu i szkoleń, m.in. coacha ICC; Oceny LVI 360® KaplandeVries, szkolenia „Myśl Szybko – Mów skutecznie®”, trenera przywództwa TMI University, perswazyjnej komunikacji Persona International, oraz programy zarządzania projektami, Brown College, Toronto oraz komunikacji współzależnej, Institute of Interdependent Communication.

  W ostatniej dekadzie zainteresował się psychoterapią i dołączył do realizacji programu Akademii Psychologii Przywództwa. Reprezentuje Values i APP w relacjach z kluczowymi partnerami zagranicznymi – Robem Kaiserem, Kevinem Murrayem i Danielem Ofmanem.

  Interesuje  się historią współczesną, gospodarką i polityką gospodarczą, a także sportem. Przejeżdża na rowerze parę tysięcy kilometrów rocznie po Polsce i okolicach.