Akademia Psychologii Przywództwa
– Studium Podyplomowe

Autorski program Akademii opracowany przez Jacka Santorskiego z zespołem współpracowników Grupy Values_, realizowany od 2010 roku w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Być Sobą
– Być Kimś

W dzisiejszych czasach rośnie zapotrzebowanie na autentycznych Liderów. Żeby być sobą w roli Lidera –„trzeba być kimś”. Sednem programu jest poznanie modeli autentycznego przywództwa i osobisty trening w zakresie stawania się naturalnym autorytetem.

Jacek Santorski (dyrektor programowy studium) z zespołem Partnerów Values, w oparciu o licencję Kaiser Leadership Solutions na model Wszechstronnego Przywództwa – Versatile Leadership™, opracowali koncepcję pracy nad sobą dla skutecznych biznesowo, autentycznej Liderki / autentycznego Lidera działających w polskich realiach.

W pierwszym etapie program zakłada kształcenie w zakresie samopoznania i samorefleksji, następnie działania związane z zarządzaniem sobą i relacjami, aż wreszcie budowę morale zespołów i przeprowadzanie zmian w oparciu o mikrokorekty.

„Dobre Życie”,
 Jacek Santorski

Dla kogo?

Do udziału w programie Akademii
zapraszamy:

– zarządzających właścicieli firm i top managerów

– przekazujących i przejmujących zarządzanie w sukcesjach (firma rodzinna „na kozetce”)

– specjalistów – właścicieli kameralnych pracowni, gabinetów, kancelarii przekształcających się w firmy

– twórców zaawansowanych start-upówi zarządzających nimi managerów

– liderów w każdym wieku, którzy chcą umacniać swój naturalny autorytet w relacjach z grupami pracowników różnych pokoleń

– doświadczonych liderów, „zmęczonych” lub gotowych, aby zrobić kolejny odważny krok w pracy nad sobą, w kierunku autentycznego poczucia sensu swojej pracy oraz spełnienia w osobistych związkach i dobrych relacjach społecznych.

„Uważaj na swoją siłę”,
Bob Kaplan, Rob Kaiser

 

Korzyści

Program Akademii został tak pomyślany, aby pomóc twórczo się odnaleźć i wywierać wpływ w warunkach złożoności i niepewności biznesu na świecie oraz w specyfice polskich przemian paradygmatu organizacji i modeli przywództwa – od hierarchicznych i zamkniętych do owartych, opartych na zaangażowaniu, partycypacji i wspólnych wartościach. Ponad 600 absolwentów Akademii zaświadcza też o dokonanych przy okazji realizacji programu biznesowego ważnych przemianach w życiu osobistym.

„Język Liderów”,
Kevin Murray

„Determinacja.
Z Prądem i Pod Prąd”,
Jakub B. Bączek,
Jacek Santorski

Laboratoria
i inspiracje

Przez siedem weekendowych modułów, poprzez wspólne seminaria, wykłady oraz intensywne Laboratoria Treningowe w małych grupach, uczestnicy Akademii uzyskują dostęp do nowoczesnej wiedzy psychologicznej, modeli zarządzania sobą i relacjami, Wszechstronnego Przywództwa™ oraz uczą się budowania morale zespołów i wprowadzania prostych zmian w złożonych warunkach otoczenia (dźwignie/lewary biznesowe, mikrokorekty – makro-efekty). Ważnym źródłem inspiracji są modele komunikacji i zaangażowania przez znaczący cel (purpose) oraz – zaczerpnięte z doświadczeń sił specjalnych – „mission command”, „extreme ownership”.

Inspiracje
z najwyższej półki

Intensywne Laboratoria Treningowe w małych grupach zostały wzbogacone inspirującymi panelami i wykładami, w ramach których możliwe są osobiste spotkania z autorytetami biznesu, strategii i zarządzania, psychologii społecznej, ekonomii, filozofii i medycyny (z różnych ośrodków akademickich: Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu SWPS i innych). W gronie wybitnych specjalistów znaleźli się: prof. Krzysztof Obłój, prof. Andrzej Nowak, prof. Dominika Maison, prof. Rafał Ohme, dr hab. Ryszard Praszkier, dr hab. Sylwia Bedyńska, oraz utytułowani praktycy – Dariusz Duma, dr Michał Skalski, dr Andrzej Depko, Konrad Stanoch, Aurelia Cieślińska, Rafał Szczepanik, Wojciech Eichelberger oraz Zuzanna Skalska.

„Metaskrypt Lidera”
Jacek Santorski